Chwaraeon y Gymanwlad

Myrddin JohnThis book by Myrddin John is a compendium of facts relating to the Commonwealth Games since its inception in 1930 with an indication of how it all began. It is particularly focused on Wales tracing its history and the achievements of its athletes in the 20th Century. 

Cymraeg

The book of 600 pages is written in the Welsh language, but the large and comprehensive index makes easy access to all the facts. Together with this there is also a short vocabulary included as an aid to certain words of a technical nature which may not be readily available in some dictionaries. Myrddin John has a vast experience in Commonwealth sport having attended 12 Commonwealth Games in various guises ranging from athlete, coach, General Team Manager to Vice President of the Commonwealth Games Federation. Within this period of time it gives an anthology of medalists at all Commonwealth Games together with a list of Commonwealth Federation officials since its auspicious beginning.

It lists all those who have represented Wales at the first 16 Commonwealth Games in that period. The book is unique in that it gives a detailed inventory of sports representatives who have attended the Executive Committee meetings in that time span and who have guided the work of the Commonwealth Games Council for Wales throughout the Century.   The book is aimed at the student of sport. It is a catalogue of Commonwealth Games achievements, invaluable to the connoisseur of sport, and an ideal reference book which would enhance any sporting library.

AVAILABLE NOW Order direct from us for £22.50 + p&p

ISBN 978-0-9928690-1-4

frontispiece

Llyfr sy’n olrhain hanes Chwaraeon Y Gymanwlad gan Myrddin John M.B.E.

Mae ei gysylltiad agos gyda’r Chwaraeon yn dechrau ers derbyn yr alwad i gynrychioli Cymru ym 1958 (Caerdydd), ac yn dilyn ei yrfa gystadleuol fe gafodd brofiad yn ysgrifennydd a hyfforddwr cyn cael ei benodi yn reolwr cyffredinol ar timau Cymru yn ystod yr 80au a’r 90au.
Mae’r llyfr yn adrodd hanesion sy’n dyddio o’r Chwaraeon cyntaf hynny ym 1930 yn Hamilton, Canada, hyd at yr olaf yn 1998 a gynhaliwyd yn Kuala Lumpur.
Mae’r gyfrol yn cynnwys nifer o gofnodion o recordiau diddorol â sefydlwyd yn ystod y cyfnod penodedig yma. Mae’r Chwaraeon Y Gymanwlad neu ‘Y Gemau Cyfeillgar’ fel eu cydnabyddir weithiau, wedi datblygu i ddod yn un o atyniadau mwyaf blaenllaw yng nghalendr chwaraeon y byd ers y dyddiau cyntaf hynny ym 1930. O gychwyniad mor fach eu maint, erbyn hyn mae’nt nawr yn denu sylw drwy’r byd eang. Dim ond 6 math o chwaraeon bu cystadlu ynddynt drwy’r blynyddoedd cynnar, ond erbyn 1998 mae’r nifer wedi cynyddu i 16, ac yn dal i gynyddu, a hynnu yn eu tro
yn ysbrydoli athletwyr ieuainc led led y Gymanwlad i ddechrau ymarfer, magu hyder ar gyfer cystadlu a datblygu chyfeillgarwch, ac yn holl bwysig wrth sgwrs anelu am y fuddugoliaeth. Mae nifer o wledydd sy’n cymryd rhan yn y Chwaraeon presennol wedi ymledu i bob cornel o’r Gymanwlad, a da yw eu gweld yn ymgasglu mewn cyfeillgarwch pob pedair blynedd.
I.O.
Y persPectif Cymreig
ENNILL YW Y NO ^ D – CYMRYD RHAN YW Y FUDDUGOLIAETH